LANDSCAPES

Đại hội đoàn cơ sở công ty

Đăng ngày 12-04-2018

Đại hội đoàn cơ sở công ty

Chiều ngày 11/3/2017, Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thực hiện các văn bản kế hoạch, hướng dẫn của BCH Đoàn Tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu khí về việc tổ chức đại hội đoàn các cấp và cùng sự đồng ý của Chi ủy, Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Công ty CP Bao Bì Đạm Phú Mỹ nhiệm kỳ 2017- 2019 đã được tổ chức long trọng. Tham dự Đại hội có đ/c Lê Anh Quốc – Uỷ viên BCH Đoàn Tập Đoàn, Bí...

Đoàn Thanh Niên Công ty tham gia Hiến máu Nhân đạo 2015

Nhằm vận động toàn thể CBCNV trong Công ty chung tay cùng các tầng lớp xã hội chia sẻ những giọt máu đào cứu sống những người bệnh không may mắn đang khao khát chờ có máu để được cứu sống; Đoàn TN Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ đã tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo vào ngày 18/10/2016, nhận được 66 đơn vị máu. Đây cũng là lần đầu tiên ĐTN đứng ra tổ chức và số lượng tuy chưa thực sự nhi...

Đoàn Thanh Niên Công ty tham gia Hiến máu Nhân đạo 2016

Nhằm vận động toàn thể CBCNV trong Công ty chung tay cùng các tầng lớp xã hội chia sẻ những giọt máu đào cứu sống những người bệnh không may mắn đang khao khát chờ có máu để được cứu sống; Đoàn TN Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ đã tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo vào ngày 18/10/2016, nhận được 66 đơn vị máu. Đây cũng là lần đầu tiên ĐTN đứng ra tổ chức và số lượng tuy chưa thực sự nhi...