Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông DIM Group

Địa chỉ: Số 19/52 Khu phố Thượng, Phường Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Email: contact@dim.vn

Điện thoại: 098 8851 156

web: d66.d68.vn

Liên hệ với chúng tôi